சப்பி சப்பி உன் புண்டை யை எப்படி அனுபவிக்கிறேன் பாருடி அக்கா!

7115

நம்பிக்கையுடன் இத்தனை எழுதுகிரீன். நாங்கள் மீழ்மட்த வகுப்பினார். நிறைந்த வாழ்வு அமைந்ததற்கு இறைவனுக்கு ன்ணிறி. அத்தனைப் போன்றீ என் மனத்திற்கிசைந்த ஜே வாழ்வு அமைந்துள்ளது என்பதனையும் நன்றியுடன் நினைதிததுப் பார்க்கிறீன். என் விருப்பங்களுக்கு இது கொடுதித்து என் மனைவி ராஜீஸ்வரி என்னுடன் ஒதிதது வருகிறாள். சென்ற மாதம் ஒரு நாள் என் தங்கை சின்னம்மா மகள் சின்னம்மவுடன் பெங்களூரிலிருந்து வந்திருந்தால். ரூப்கலா இப்பொழுது நிரைமாத்தமாக இருந்தால். இப்போது எதற்கு அவர்கள் இன்கீ வந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைதிததுக் கொண்டிருந்த போது ராஜீஸ்வரி என்னிடம் என்னங்க உங்க தங்கச்சிக்கு மாசமா இருக்கிறதாழ ஏதோ மாசக்கை ஆசையாம் இங்க வரணும்னு.. என்ன ஆசையோ.. உங்க சின்னம்மாதான் சொன்னாங்க என்றாள். ரூப்க்லாவுக்கு அப்படி என்ன மாசக்கை ஆசை என்று எனக்குப் புரியவில்லை. ஆனால் அவள் முழுகாமல் இருப்பதர்கீ நான் தான் காரணம் என்பது எனக்கு மட்தும் தான் தெரியும் . ஆம்.. அவளுக்கு திருமணமாகி பல மாதங்களாக்கியும் கருப்பிடிக்காமல் தான் இருந்தது. அப்பொழுது ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பதிதஹில் நானும் கலாவும் சில நாட்கள் ஒதிதஹோம். அதனால் தான் அவளுக்குப் பிள்ளை உண்டானது என்பது எனக்கும் அவளுக்கும் மட்துமீ தெரியும். அந்தக் கதை இப்பொழுது வீண்தாம் நீந்துவிடும் அன்று மாலை.

ராஜீஸ்வரி என்னிடம் என்னங்க நானும் ஆதித்ஹையும் திருச்செந்தூர் கோவில் வரை போயித்து வர்றோம். காலைல தான் வருவோம். உங்க தங்கச்சியைப் பாதிததுக்குங்க என்றபடி காரை எடுதித்துக் கொண்டு புறப்பட்துச் சென்று வித்தார்கள். அன்று இரவு சாப்பாடு எல்லாம் முடிதிதஹபின் நானும் கலாவும் அமர்ந்து பீஸிக் கொண்டிருந்தோம். கலா சர்ரு நிறம் கம்மி என்றாலும் நல்ல கவர்ச்சியான அழகு. எனக்கு பழைய நினைவுகள் வர நான் அவளை இழுதிதது அனைதிதது வாயில் முதிததமிட்தபடி கலா என்னம்மா உனக்கு மாசக்கை ஆசை. சொன்னியாம் என்றதும் அவள் வெட்கதித்துதான் அன்ணீ நான் சொன்னா கீலி செய்யக்கூடாது. நீங்க ஒதிதஹதால்தான் எனக்குப் பிள்ளை உண்தாசு. அடுட்தஹ வாரம் டெலிவரி தியூ. அதுனால அதுக்கு முன்னால திரும்பவும் உங்களோட ஒக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை என்றாள். நான் அடி. என் கண்ணு.. இதுக்கா ஆசைப்பாடதீ. வாடி இன்னிக்கு நைட் பூராவும் ரெண்டு பீறும் இஷ்டதிதிஹூக்கு நல்லா ஒக்கலாம் என்றபடி அவளை அம்மானமாக்கிவிட்து நானும் நீக்க்தாக நின்றீன். காலாவின் முளைகள் இப்போது பால் கநதிதஹில் தொங்கியது. அவளது மூலை வட்தம் பெரிதாக கருப்பாக அழகாக இருந்தது. அவளது உப்பிய வயிரிரிங் கீழ் அவளது கருட்த்ஹ பூண்டாய் முன்பை விட கொழுதிததுப் போய் இருந்தது. அவள் சோபாவில் சரிந்தபடி நின்று கொண்டிருந்த என் சுன்னியை உருவி விட்டு என் புதுக்கைப் பிடிதிதது வாய்க்குள் நுழைதித்துக் கொண்டு சப்பினால். அப்பொழுது வெறியுடன்.

நல்ல அனுபவித்து
ஆவழீ விரல்களை அவளது பூந்டைக்குள் விட்தபடி என் சுன்னியையும் புதுக்கையும் நாக்கினாள். பின் அவளது கால்களை விரிதித்துப் போட்து நடுவில் உட்கார்ந்து அவள் பூந்டையை நாக்கினீன். என் விறைட்தஹ பூளை அவள் கூத்தியில் சொருக்க தைதிதாக உள்ளீ ஈரியது. அவள் மோகனமாக அன்ணீ வயிதிததுல பாரம் அழுந்தாம உள்ளீ விட்டு ஒழுங்கா என்றதும் வெறியுடன் உட்கார்ந்தபடி கூதித்ஹி கூதித்ஹி ஒதிதஹீன். Mஉட்Vல் என் சுன்னியை உருவி அவள் பானை வயிற்ரில் என் காஞ்சியைக் கொட்ட அவள் முகம் முழுவதும் பரவசதித்ஹொடு ரசிட்த்ஹபடி கிடந்தால். எங்களது சரசங்களால் திரும்ப சீக்கிரம் நான் ரெதியாகி வீட்தீண். இப்போது என் பூழைப் பிடிதிதது அழகு பார்ட்தஹ கலா முழுச் சுன்னியையும் அவள் தொண்டை வரை நுழைதித்துக் கொண்டு வெறியுடன் உம்பினால். என் கொட்டையை கசக்கியபடியும் நான் அவள் பூந்டையில் விரல் விட்டுக் கூதித்ஹியப்டியும் இருக்க அவள் வீக்கம் வீக்கமாக உம்ப நான் உணர்ச்சியில் தவிதிதஹீன். அவளிடம் கலா தண்ணி வரப் போகுததும்மா என்றதற்கு அவள் ம் அப்படியீ என் வாயில விடுங்கண்ணீ என் வாயில ஒதிதது தன்ணியை விடுங்கண்ணீ என்றதும் என் சுன்னியிலிருந்து செமன் பீறித்து அவள் வாய் உதடு கன்னம் எல்லாம் வழிய அதையும் மிக மகிழ்ச்சியுடன் ரசிட்த்ஹால் என் ஆசைக் கலா. அன்று இரவு பழைய ஒள் கதையை எல்லாம் பீசியபடி ஒள் ஒள் என்று ஒழ்திதது மகிழ்ந்தோம். மறுநாள் சரஸ்வதி திரும்பிவிட்தாள். அதன் பின் நடந்த ஒரு விஷயம் தான் இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம். நான் வீட்டில் இல்லை என்று நினைதிததுக் கொண்டு சரஸ்வதியும் ரூப்க்லாவும் பெத்றூமில் பீஸிக் கொண்டிருந்ட்தைய் நான் மறைந்திருந்து கீட்க நீர்ந்தித்து. சரஸ்வதி அவளிடம் என்ன கலா உன் ஆசை தீர்ந்தித்தா- உங்கண்ணன் கூட நல்லா ஓதித்ஹியா.

அதுக்காகதிதஹான் உங்கம்மாவை கூடுதிக் கீட்து ஊருக்குப் போனீன் என்றதற்கு கலா முகம் எல்லாம் பூரிப்பாக ஆமான்னி நைட் பூராவும் நானும் அண்ணனும் நல்லா ஒதிதஹோம் அண்ணி. எனக்கு இப்பட் தான் என் ஈக்கம் தீந்துச்சு அண்ணி. அதுக்கு உங்களுக்குத் தான் தாங்கச் சொல்லணும் அண்ணி என்றாள். சார்ஸ்வதி தாங்கச் சொல்றதுன்னா வா என் பூந்டையை நாக்கு என்று சொல்வதும் அதைத் தொடர்ந்து இருவரின் முனக்ழ்களும் கீட்டாந. எனக்கு காலாவின் மாசக்கை ஆசை ஒரு ஆச்சரியம் என்றாள் அதுக்கு என் மனைவியீ ஒதிததுலைப்பு கொடுதிதஹதும் எனக்கும் ரூப்க்ளாவிற்கும் உள்ள இந்த உறவைப் பர்ரி அவள் என்னிடம் எதுவும் கீட்காத்ததும் அதைவிட வியப்பில் ஆழ்திததும் ஆச்சரியம். இதில் அவர்களுக்கு உள்ள என்ன ஓத்டன்கள் எனக்குப் புரியவில்லை மல்லிகா. இதற்கும் நீ ஒரு அறிவியல் சார்ந்த விளக்கம் அளிப்பாய் என்று ணம்Pஇத்தாந் இத்தனை எழுதுகிரீன். ப்ளீஸ் சொல்லும்மா. உன்னை நான் ஒதிதஹ என் தங்கச்சி ரூப்க்லாவாக நினைதிதது கீட்கிறீன். உன் பூந்டைக்கு முதிததாங்களுடன். ஆரியராஜன். ஆரியராஜன் எழுதியுள்ளது ஒரு மானவியல் நிகாழ்வீ. ரூப்கலா கர்ப்பமானத்தற்கு ராஜன் அவளை ஒதிதஹதுதான்.

வாயை எடுக்காதே
என்பது காலாவிற்கு தெரியும். எனகவீ தான் கர்ப்ப காலம் முழுவதும் ராஜன் மீது ஒரு நன்றியுநர்ச்சி கலந்த காதலுடன் இருந்து வந்திருக்கிறாள். ஒருவீளை ராஜன் அவளை ஒக்காமலிருந்து அவள் கர்ப்பமாகாமல் இருந்திருந்தால் அவள் புகுந்த வீட்டில் எவ்வளவு இதர்களை சந்தீதிதஹிருக்க வீந்தும். எனகவீ ராஜன் மீது அவள் ஒரு காதலுடணீயீ இருந்திருக்கிறாள். டெலிவரி நெருங்க நெருங்க திரும்ப ராஜனுடன் ஒக்க வீந்தும் என்ற ஆசை ஒரு ஆகா மாசக்கை ஆசையாக வெளிப்படதிறுக்கிறது. இப்பொழுது நான் முன்பு ஒரு முறை மாசக்கை ஆசையாக புதுக்கைக் கடிக்க வீந்தும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது என்று எழுதிய தோழிக்கு சொன்னதை கலாவும் செய்திருக்கிறாள். அவளும் ராஜனின் புதுக்கைக் கடிதிதது அதை செய்திருக்கிறாள். ப்பா.. எவ்வளவு ஆசை எவ்வளவு காம்ம். இதில் வினோதமானது ராஜனின் மனைவி சரஸ்வதி இத்தனை ஈர்ருக் கொணத்தூ தான். என் ஊக்கம் யாதெனில் அவர்கள் இருவரும் ஈற்கநவீ நெருங்கிய தோழிக்ளாக லேஸ்பியன் ஜே செய்தவர்களாக இருந்திருக்க வீந்தும். எனகவீ தான் தான் நெருங்கிய தோழியும் தான் நாதிடஹானாருமான கலா தான் புருஷனுடன் ஒல்தித்தத்தைக் கண்டு கொள்ளவில்லை. ஆனால் இது பர்ரித் தெரிந்ட்தாக தான் கணவனிடம் காததிக் கொண்டாள் அது தனக்கு மரியாதை இல்லை என்று நினைதிதஹீ இத்தனை ராஜனிடம் கீட்ககவில்லை தெரிந்ட்த்ாக்க் காததிக் கொள்ளவும் இல்லை. அத்னால் என்ன ராஜன் உங்கள் காதிடில் மாலை பெய்கிறது. சீக்கிரம் டெலிவரி முடிந்தபின் ரெஸ்ட் எடுக்காட்தும் என்று சொல்லி ரூப்க்ளாவா உங்கள் வீத்திர்கு வரவழைதிதது திரும்ப அவளுக்கு ஒள் இன்பம் கொடுங்கள். பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் ராஜன். மஜா மல்லிகா

அனுப்பியவர் Kஆமக்Kஅத்ஹை ராஜா எச்சரிக்கை வாசகர்கலீ கவனம். ஆமக்அத்ஹை மன்னனின் கதை பாடு சூடு என்றாலும் இது தாகாப் புணர்ச்சி இன்செஸ்த் பர்ரியாது பிடிக்காதவர்கள் படிக்க வீண்தாம் போடா கீணப்புண்ட 8221 8220 போடா கண்தாரொளி 8221 ம்ம் தப்பா நினைக்காதீங்க. இப்படியெல்லாம் திதிக்கிட்து சண்டைபோடும் அண்ணன் தம்பிகலை பாதித்ஹிருப்பீங்க. பொதுவா அவங்கள சமாதானம் பண்னிவைக்க அம்மா வருவாங்க. அம்மா இறந்தவங்களுக்கு அப்பா வருவார். அப்பா வரலீன்னா சொந்தக்காரங்கள் யாராவது வருவாங்க. இல்ல அக்கா தங்கைகள் வருவாங்க. ஆனா அவங்கள சமாதானப்பதுட்தஹரத்து தங்கச்சி பூந்டையா இருந்தா. இப்படிப்ட்த வினோதட்தஹைய் எங்காவது பாதித்ஹிருக்கீங்களா குறிப்பு ஈக்அத்ஹை ஓர் ஆங்கில ஜே நாவலின் தழுவல் என் பெயர் ரமீஷ். வயசு 22. ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலீஜ்ல கடைசி வருடம் படிக்கிரீன். எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு தங்கை. அண்ணன் பெயர் ராகுள் தங்கை பெயர் ராணி. என் அண்ணனுக்கு வயசு 25. திபிலமோ பதிசூட்டு ஒரு எலக்திரிக்கல் கடையில வீலை பாக்கறான்.

என் தங்கைக்கு 20. ஒரு என்ஜிணியரிங் காலீஜ்ல 2வது வருடம் படிக்கறான். நான் 8 வது படிக்கரப்பவீ பழுதிதிஹிட்தீண். எங்கம்மா எங்களின் சின்ன வயசிலீயீ இறந்திட எங்கப்பாதான் எங்கள வளர்ட்தஹார். அவர் ஒரு கம்பெனியில வீலை பாக்கறார். நானும் என்கன்ணனும் லீவு நாட்களில் வீலைக்கு போயி சமாளிப்போம். 8 வாத்லிருந்தீ காம ஆசைகளுடந்தான் வளர்ந்தீன். எனன்னனும் அப்பதிட்தஹான். என் அண்ணனின் நண்பர்களுடன் நேரூங்கிப்பாலகும் வாய்ப்பு எனக்கு ஈர்பாத அப்பொழுதிலிருந்துதான் அவனைப் பர்ரி தெரிந்து கொண்டீன். நான் பதித்ஹாவது படிக்கும் போதுதான் என் நண்பன் வீட்டில் திருட்துட்தஹனமாக பிட்து படம் பாக்க ஆரம்பிதிதஹீன். பாதித்ஹ முதல் படமீ சக்கிலா படம்தான்.அப்போதெல்லாம் தமிழ் தார்தி தாளம் கிடையாது. அன்றிலிருந்துதான் கையடிக்கும் பழக்கமும் தொரிரிக் கொண்டது. ஆமாம் தினமும் கையதிக்காவிட்தாள் தூக்கமீ வராது என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட என் சுய இன்பம் என்னை ஆட்கொண்டது. இப்படியீ போய்துடிறுக்கு நான் 12வது படிக்கையில் ஒரு முறை என் அண்ணனின் பெத்தின் அடியிலிருந்து எடுதித்ஹீன். எங்கள் வீட்டில் ட்Vதி இல்லாததால் நான் என் நண்பனின் வீட்டில் போட்து என் நண்பனும் நானும் பாதித்ஹோம். அருமையான ஆங்கில படம். செக்கச் சேவீலென வெளிநாட்டூகாரிகள் பூந்டைய விரிச்சு ஒள் வாங்கும் படம். பாதிதஹதும் என் சுன்ணி துள்ளி குதிக்க நான் பாதித்து முடிசிட்து அடுட்தஹ நாள்தான் கீசட்த வாங்க முடிஞ்சது. ஈனென்றாள் என் நண்பன் நைததூ அவங்க பெர்ரோர் தூங்கினத்துக்கு அப்பறம் பாக்கணும்னுடான். அதனால் என்னால் அந்த கீசட்த.